Jaunums pansionātā “Madliena” – siltumnīca / Aktualitātes

VTP "Madliena" apmeklētāju ievērībai!

Kaut arī šobrīd epidemioloģiskā situācija valstī un pasaulē ir uzlabojus, lai preventīvi novērstu Covid-19 infekcijas izplatības risku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi ir saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem:
1. Neapmeklēt piederīgos, ja ir Covid -19 raksturīgie simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
2. Apmeklējumi tiek organizēti laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00, apciemojumu iepriekš piesakot pa tālruni 29226347, 65020922. Ārpus norādītā laika apmeklējumi tikai izņēmuma gadījumos, iepriekš saskaņojot pa norādītajiem tālruņiem;
3. Ja klienta veselības stāvoklis to atļauj, tad tikšanās tiek organizēta atpūtas telpā vai ārā (atbilstošos laikapstākļos), citos gadījumos – klienta istabiņā;
4. Apciemojuma laiks klienta istabiņā ir līdz 60 min, vienā apciemojuma reizē ne vairāk kā divas personas;
5. Ja istabiņā ir vairāki iemītnieki, ievērot citu klientu privātumu (klientu ēdināšanas un aprūpes laikā apmeklējums liegts);
6. Ja tuviniekiem ir vēlme tuvāk iepazīties ar iestādi, tās telpām, lūgums to iepriekš saskaņot ar iestādes direktoru, tālrunis 65020920.
VTP "Madliena" administrācija

Iestājoties pavasarim, latvieša iekšējais pulkstenis tikšķ: “Laiks dārza darbiem!” Arī pansionāta iemītnieku vidū ir dārza entuziasti, kuriem rosīšanās pa dobēm visu dzīvi ir bijusi nozīmīga. Vēlme darboties ar augiem nav zudusi arī šobrīd, dzīvojot pansionātā, un sezonas laikā tiek sēti un piķēti puķu dēsti, zaļumi, uz balkona podos audzēti tomāti un gurķi, un loloti istabas augi, taču mums nebija iespējams pilnībā nodrošināt piemērotus apstākļus šādām aktivitātēm.

Tāpēc šogad mēs dārza darbu sezonai gatavojāmies savlaicīgi, un NSUS labdarības biedrības Finanšu fonda ietvaros šā gada martā saņēmām polikarbonāta siltumnīcu. Siltumnīcu paredzēts izmantot gan klientiem brīvā laika pavadīšanai un kustību aktivitāšu nodrošināšanai, gan dārzkopības aktivitātēm rehabilitācijas ietvaros, un siltumnīcas durvju platums plānots tāds, lai tajā varētu ērti iebraukt arī cilvēki ratiņkrēslā. Dārzkopības aktivitātes veicina fizisko funkciju attīstīšanu, kognitīvo funkciju uzlabošanu, socializēšanos, ļauj aizmirsties un sniedz gandarījuma sajūtu.

Siltumnīca ir uzstādīta, augsne sagatavota un pirmie siltumnīcā ir iedzīvojušies lociņi, dilles, salāti un tomāti, un tiek plānoti jau nākamie darbiņi. Pie siltumnīcas ir novietotas arī augstās dobes, lai katrs var darboties atbilstoši savām spējām un vēlmēm.

Esam gandarīti sagādāt mūsu klientiem šo iespēju, un sakām lielu, sirsnīgu paldies NSUS labdarības biedrībai, biedrības vadītājai Līgai Uzulniecei un ziedotājiem, kā arī adamo.lv par mūsu ieceres īstenošanos.

 

 

Iemītnieku uzņemšana

Mēs uzņemam pensijas vecuma personas un invalīdus ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe. Ja sociālo pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, mēs nodrošinām klientu reģistrēšanu rindā.
+371 65020920; +371 29226347
pansionats@ogresnovads.lv