Jaunums pansionātā “Madliena” – siltumnīca / Aktualitātes

Apmeklētāju ievērībai!

Epidemioloģiskās drošības prasības un ierobežojumi pansionāta klientu tuvinieku apmeklējumiem*:
1. Tikšanās laiks laiks iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 29226347, 65020922.
2. Apmeklētājam nav noteikta izolācija, apmeklētājs nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu un elpceļu infekcijas slimību simptomu.
3. Apmeklētājs 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.
4. Apciemojums notiek atsevišķā tikšanās telpā vai ārtelpā (labos laika apstākļos).
5. Vienā apciemojuma reizē var ciemoties ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi.
6. Tikšanās laikā jāievēro drošības pasākumi - 2m distance, medicīnisko aizsargmasku lietošana, roku dezinfekcija.
* atbilstoši Ministru Kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus pansionāta klientus, kā arī darbiniekus!

VTP "Madliena" administrācija

Iestājoties pavasarim, latvieša iekšējais pulkstenis tikšķ: “Laiks dārza darbiem!” Arī pansionāta iemītnieku vidū ir dārza entuziasti, kuriem rosīšanās pa dobēm visu dzīvi ir bijusi nozīmīga. Vēlme darboties ar augiem nav zudusi arī šobrīd, dzīvojot pansionātā, un sezonas laikā tiek sēti un piķēti puķu dēsti, zaļumi, uz balkona podos audzēti tomāti un gurķi, un loloti istabas augi, taču mums nebija iespējams pilnībā nodrošināt piemērotus apstākļus šādām aktivitātēm.

Tāpēc šogad mēs dārza darbu sezonai gatavojāmies savlaicīgi, un NSUS labdarības biedrības Finanšu fonda ietvaros šā gada martā saņēmām polikarbonāta siltumnīcu. Siltumnīcu paredzēts izmantot gan klientiem brīvā laika pavadīšanai un kustību aktivitāšu nodrošināšanai, gan dārzkopības aktivitātēm rehabilitācijas ietvaros, un siltumnīcas durvju platums plānots tāds, lai tajā varētu ērti iebraukt arī cilvēki ratiņkrēslā. Dārzkopības aktivitātes veicina fizisko funkciju attīstīšanu, kognitīvo funkciju uzlabošanu, socializēšanos, ļauj aizmirsties un sniedz gandarījuma sajūtu.

Siltumnīca ir uzstādīta, augsne sagatavota un pirmie siltumnīcā ir iedzīvojušies lociņi, dilles, salāti un tomāti, un tiek plānoti jau nākamie darbiņi. Pie siltumnīcas ir novietotas arī augstās dobes, lai katrs var darboties atbilstoši savām spējām un vēlmēm.

Esam gandarīti sagādāt mūsu klientiem šo iespēju, un sakām lielu, sirsnīgu paldies NSUS labdarības biedrībai, biedrības vadītājai Līgai Uzulniecei un ziedotājiem, kā arī adamo.lv par mūsu ieceres īstenošanos.

 

 

Iemītnieku uzņemšana

Mēs uzņemam pensijas vecuma personas un invalīdus ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe. Ja sociālo pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, mēs nodrošinām klientu reģistrēšanu rindā.
+371 65020920; +371 29226347
pansionats@ogresnovads.lv