Īstenots projekts “Madlienas pansionāta iemītniekiem” / Aktualitātes

VTP "Madliena" apmeklētāju ievērībai!

Kaut arī šobrīd epidemioloģiskā situācija valstī un pasaulē ir uzlabojus, lai preventīvi novērstu Covid-19 infekcijas izplatības risku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi ir saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem:
1. Neapmeklēt piederīgos, ja ir Covid -19 raksturīgie simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
2. Apmeklējumi tiek organizēti laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00, apciemojumu iepriekš piesakot pa tālruni 29226347, 65020922. Ārpus norādītā laika apmeklējumi tikai izņēmuma gadījumos, iepriekš saskaņojot pa norādītajiem tālruņiem;
3. Ja klienta veselības stāvoklis to atļauj, tad tikšanās tiek organizēta atpūtas telpā vai ārā (atbilstošos laikapstākļos), citos gadījumos – klienta istabiņā;
4. Apciemojuma laiks klienta istabiņā ir līdz 60 min, vienā apciemojuma reizē ne vairāk kā divas personas;
5. Ja istabiņā ir vairāki iemītnieki, ievērot citu klientu privātumu (klientu ēdināšanas un aprūpes laikā apmeklējums liegts);
6. Ja tuviniekiem ir vēlme tuvāk iepazīties ar iestādi, tās telpām, lūgums to iepriekš saskaņot ar iestādes direktoru, tālrunis 65020920.
VTP "Madliena" administrācija

Madlienas pagastā Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros ir īstenots projekts “Madlienas pansionāta iemītniekiem”. Projekta mērķis ir uzlabot Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” iemītnieku iespējas pavadīt laiku ārā svaigā gaisā un uzlabot kultūras pasākumu norisi ārtelpā pansionāta zaļajā zonā. Projekta mērķa sasniegšanai par pašvaldības piešķirto finansējumu tika iegādāti un uzstādīti seši masīvkoka soli ar atzveltnēm un pārvietojama āra grīda (septiņi savstarpēji savienojami koka paliktņi 2x2m).

Soli ir novietoti terasē pie pansionāta, kur iemītnieki visbiežāk uzturas, risinot sarunas un vērojot norises, kā arī satiekoties ar saviem mīļajiem.

Pārvietojamā āra grīda turpmāk dos iespēju dažādot pasākumu klāstu, uzaicinot gan dejotājus, gan dziedātājus, kā arī nodrošinās māksliniekiem piemērotus apstākļus priekšesumu sniegšanai ārtelpā. Tas ir īpaši svarīgi Covid-19 pandēmijas laikā noteikto pulcēšanās ierobežojumu un epidemioloģiskās drošības noteikumu dēļ. Pārvietojamo āra grīdu kā pirmie mākslinieki iedancoja Madlienas kultūras nama līnijdejotāju grupa “Kaprīze”, un pēc tam pansionāta iemītnieki baudīja pikniku. Paldies dejotājām par sniegumu un dāvāto prieku!

Paldies iedzīvotāju grupai “Saulriets” un Ogres novada pašvaldībai!

Iemītnieku uzņemšana

Mēs uzņemam pensijas vecuma personas un invalīdus ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe. Ja sociālo pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, mēs nodrošinām klientu reģistrēšanu rindā.
+371 65020920; +371 29226347
pansionats@ogresnovads.lv