Īstenots projekts “Madlienas pansionāta iemītniekiem” / Aktualitātes

Apmeklētāju ievērībai!

Epidemioloģiskās drošības prasības un ierobežojumi pansionāta klientu tuvinieku apmeklējumiem*:
1. Tikšanās laiks laiks iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 29226347, 65020922.
2. Apmeklētājam nav noteikta izolācija, apmeklētājs nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu un elpceļu infekcijas slimību simptomu.
3. Apmeklētājs 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.
4. Apciemojums notiek atsevišķā tikšanās telpā vai ārtelpā (labos laika apstākļos).
5. Vienā apciemojuma reizē var ciemoties ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi.
6. Tikšanās laikā jāievēro drošības pasākumi - 2m distance, medicīnisko aizsargmasku lietošana, roku dezinfekcija.
* atbilstoši Ministru Kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus pansionāta klientus, kā arī darbiniekus!

VTP "Madliena" administrācija

Madlienas pagastā Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros ir īstenots projekts “Madlienas pansionāta iemītniekiem”. Projekta mērķis ir uzlabot Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” iemītnieku iespējas pavadīt laiku ārā svaigā gaisā un uzlabot kultūras pasākumu norisi ārtelpā pansionāta zaļajā zonā. Projekta mērķa sasniegšanai par pašvaldības piešķirto finansējumu tika iegādāti un uzstādīti seši masīvkoka soli ar atzveltnēm un pārvietojama āra grīda (septiņi savstarpēji savienojami koka paliktņi 2x2m).

Soli ir novietoti terasē pie pansionāta, kur iemītnieki visbiežāk uzturas, risinot sarunas un vērojot norises, kā arī satiekoties ar saviem mīļajiem.

Pārvietojamā āra grīda turpmāk dos iespēju dažādot pasākumu klāstu, uzaicinot gan dejotājus, gan dziedātājus, kā arī nodrošinās māksliniekiem piemērotus apstākļus priekšesumu sniegšanai ārtelpā. Tas ir īpaši svarīgi Covid-19 pandēmijas laikā noteikto pulcēšanās ierobežojumu un epidemioloģiskās drošības noteikumu dēļ. Pārvietojamo āra grīdu kā pirmie mākslinieki iedancoja Madlienas kultūras nama līnijdejotāju grupa “Kaprīze”, un pēc tam pansionāta iemītnieki baudīja pikniku. Paldies dejotājām par sniegumu un dāvāto prieku!

Paldies iedzīvotāju grupai “Saulriets” un Ogres novada pašvaldībai!

Iemītnieku uzņemšana

Mēs uzņemam pensijas vecuma personas un invalīdus ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe. Ja sociālo pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, mēs nodrošinām klientu reģistrēšanu rindā.
+371 65020920; +371 29226347
pansionats@ogresnovads.lv