Īstenots projekts “Madlienas pansionāta iemītniekiem” / Aktualitātes

Apmeklētāju ievērībai!

Klientu tikšanās ar piederīgajiem kārtība no 11.10.2021.
1. Tikšanās notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, apciemojuma laiku saskaņojot pa tālruni 29226347 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.
2. Tikšanās ir atļauta tikai tuviniekiem, kuri ir vakcinējušies, un apciemojuma laikā ir jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
3. Uz tikšanos var ierasties vakcinēti tuvinieki, kuriem nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu, nav bijuši ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai personu, kura atrodas mājas karantīnā, kā arī 10 dienu laikā nav uzturējušies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.
4. Tikšanās notiek ārtelpā (labvēlīgos laika apstākļos) vai tikšanās telpā.
5. Apmeklējuma laikā jāievēro drošības pasākumi (roku dezinfekcija, 2m distance, jālieto sejas maska).
6. Vienā apmeklējuma reizē var ierasties ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairākas vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas.
7. Pienesumus (paciņas) nodot dežurantam, uz paciņas norādot klienta vārdu un uzvārdu! Epidemioloģiskās drošības nolūkos pirms pienesumu nodošanas klientam, tiek veikta to dezinfekcija.
Lūdzam Jūs būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu savus tuviniekus un citus pansionāta iemītniekus, kā arī darbiniekus!

VTP "Madliena" administrācija

Madlienas pagastā Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros ir īstenots projekts “Madlienas pansionāta iemītniekiem”. Projekta mērķis ir uzlabot Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” iemītnieku iespējas pavadīt laiku ārā svaigā gaisā un uzlabot kultūras pasākumu norisi ārtelpā pansionāta zaļajā zonā. Projekta mērķa sasniegšanai par pašvaldības piešķirto finansējumu tika iegādāti un uzstādīti seši masīvkoka soli ar atzveltnēm un pārvietojama āra grīda (septiņi savstarpēji savienojami koka paliktņi 2x2m).

Soli ir novietoti terasē pie pansionāta, kur iemītnieki visbiežāk uzturas, risinot sarunas un vērojot norises, kā arī satiekoties ar saviem mīļajiem.

Pārvietojamā āra grīda turpmāk dos iespēju dažādot pasākumu klāstu, uzaicinot gan dejotājus, gan dziedātājus, kā arī nodrošinās māksliniekiem piemērotus apstākļus priekšesumu sniegšanai ārtelpā. Tas ir īpaši svarīgi Covid-19 pandēmijas laikā noteikto pulcēšanās ierobežojumu un epidemioloģiskās drošības noteikumu dēļ. Pārvietojamo āra grīdu kā pirmie mākslinieki iedancoja Madlienas kultūras nama līnijdejotāju grupa “Kaprīze”, un pēc tam pansionāta iemītnieki baudīja pikniku. Paldies dejotājām par sniegumu un dāvāto prieku!

Paldies iedzīvotāju grupai “Saulriets” un Ogres novada pašvaldībai!

Iemītnieku uzņemšana

Mēs uzņemam pensijas vecuma personas un I, II grupas invalīdus, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe. Ja sociālo pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, mēs nodrošinām klientu reģistrēšanu rindā.
+371 65020920; +371 29226347
pansionats@ogresnovads.lv