Misija:
Mūsu mājās apvienojas profesionalitāte ar sirsnību. Mēs saviem klientiem sniedzam vislabāko.

Vīzija:
Pansionāts „Madliena” - labākā sociālās aprūpes iestāde Latvijā.

par.pngVispārējā tipa pansionāts „Madliena” ir veco ļaužu un invalīdu sociālās aprūpes institūcija, kas savu darbu uzsāka 1995. gada 29. martā. Pansionātā ir 80 vietas un strādā 40 darbinieki. Kopš 2005. gadā Vispārējā tipa pansionāts “Madliena” ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr. 1 Pansionāts sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecumu sasniegušām personām un I, II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un Ministru kabineta Noteikumi Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (Publicēts: Vēstnesis, 23.04.2008.).

Persona, iestājoties pansionātā, iesniedz šādus dokumentus:
  • iesniegumu;
  • medicīniskās dokumentācijas veidlapu Nr. 027/u;
  • invaliditāti apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
  • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.

Pansionāts “Madliena” nodrošina paliatīvo aprūpi.
Uzturēšanās maksa Vispārējā tipa pansionātā „Madliena” ir EUR 17,70 diennaktī.

Apliecības Apliecības
summer.png