Viesi no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes

14. decembrī pie mums viesojās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde. Mīļš paldies mūsu viesiem par sirsnīgo svētku ieskaņu!

Jaunumi
summer.png