Ogres novadā viesojas Nīderlandes pilsētas Hengelo pārstāvji

Ogres novadā, šīs nedēļas sākumā viesojās Ogres sadraudzības pilsētas Hengelo (Nīderlande) pašvaldības pārstāvji, lai iepazītos ar sociālo un medicīnisko aprūpi Ogrē un Madlienā, kā arī uzzinātu par dažādu energoefektivitātes, videi draudzīgu un veselības veicinošu projektu īstenošanu, lai rastu sadarbības iespējas abu pašvaldību starpā.

Otrdien viesi tika uzņemti arī Madlienas pansionātā. Pansionāta direktors A. Šteinbergs pastāstīja par pansionāta izveidošanās vēsturi, ēkas pielāgošanas darbiem pansionāta vajadzībām, jo sākotnēji tā celta kā viesnīca. Šobrīd pansionātā uzturas 83 klienti vecumā no 49 līdz pat 103 gadiem, no kuriem 38 ir tādi, kuri nevar kustēties un sevi apkopt. Pansionāta direktors arī pastāstīja par nākotnes iecerēm. Jau izstrādāts tehniskais projekts piebūves celtniecībai pie pansionāta, ko plānots izmantot kā dienas centru veciem cilvēkiem, kur viņi varētu saņemt nepieciešamo aprūpi un uzraudzību, bet vakarā atgriezties pie tuviniekiem, kuri ikdienā ir aizņemti darbā. Vadītājs arī pastāstīja, ka, lai īstenotu projektu, nepieciešams finansējums, bet, startējot kādā ES struktūrfondu izsludinātā projektu konkursā – līdzfinansējums. No valsts puses projekts nav apstiprināts, par argumentu minot – tas atrodas pie pansionāta. Meklēti arī sadarbības partneri Igaunijā, diemžēl tur nevienai iestādei šāda veida projekts nav tik tālu sagatavots. Hengelo pārstāvji izrādīja patiesu ieinteresētību, lai projektu izdotos īstenot, tādēļ lūdza sagatavot informāciju viņiem, lai varētu meklēt kādu sadarbības partneri Nīderlandē. A. Šteinbergs arī minēja vēl kādu no nākotnes plāniem – uzlabot ēkas energoefektivitāti, jo ilgstoša sala laikā ēka izsalst, tādēļ plānota ēkas fasādes un jumta siltināšana, kā arī saules paneļu uzstādīšana, ar kuru palīdzību pansionātā varētu iegūt silto ūdeni.

Ar Hengelo pārstāvjiem tika pārrunāts arī jautājums par brīvprātīgo iesaistīšanu šajā darbā. Pēdējo 3 gadu laikā pansionāts aktīvi izvietojis informāciju dažādās informācijas vietnēs par brīvprātīgo meklēšanu, tomēr reāli šo darbu veikusi tikai viena sieviete divus vasaras mēnešus. A. Šteinbergs minēja iemeslu, kāpēc brīvprātīgo darbs nav tik izplatīts, kā, piemēram, Nīderlandē, -brīvprātīgie galvenokārt dzīvo Rīgā, bet nav iespējams viņiem nodrošināt transportu vai dzīvošanu uz vietas. Tomēr pansionātā labprāt savu prakses darbu veic studenti. Pansionāta vadītājs vērsa uzmanību arī uz to, ka darbiniekiem, kuri strādā pansionātā, ir zems atalgojums, grūti arī piesaistīt speciālistus no citām pilsētām, tādēļ maksimāli tiek izglītoti tie, kuri jau strādā pansionātā.

Hengelo pārstāvis Ari Fāss, izvērtējot šo situāciju, izteica viedokli, ka šādiem apstākļiem ir divas puses – protams, ja nevar piesaistīt attiecīgu speciālistu, cieš klienta aprūpes kvalitāte, tomēr tā ir iespēja pansionāta darbiniekiem gūt lielisku pieredzi un apgūt aizvien jaunas zināšanas.

Hengelo pārstāvji par pansionātā redzēto un dzirdēto bija patīkami pārsteigti un atzina, ka gaišās un mājīgās telpas, kā arī šeit dzīvojošo cilvēku smaidīgās sejas liecina par pansionāta darba kvalitāti un nepieciešamību, ievēroja pozitīvo saskarsmi starp personālu un klientiem.

Jaunumi
summer.png