Labklājības ministrijas projekts „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana"

Informējam, ka Vispārējā tipa pansionāts "Madliena" bija viens no septiņiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latvijā (viens no trīs aprūpes centriem), kas piedalījās Labklājības ministrijas vadītajā projektā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana". Projekta ietvaros ir izstrādāta sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodika, kura balstās uz publiskās pārvaldes vajadzībām izstrādātu vadības kvalitātes novērtējuma modeli CAF (Common Assessment Framework) un specifiskām sociālās jomas prasībām. Metodika sastāv no novērtējuma sadaļas attiecībā uz tādiem kritērijiem kā līderība, stratēģija un plānošana, partnerattiecības un resursi, darbinieki un procesi, skaidrojošā materiāla par kritērijiem, prasībām un lietotajiem terminiem, rezultātu novērtējuma sadaļas, kā arī novērtējuma veidlapas, kur institūcija fiksē pašnovērtējuma rezultātus. Pakalpojumu kvalitāte ir svarīgākais mūsu darbā, tādēļ mēs aktīvi piedalāmies ekspertu darba grupās, lai sniegtu savu viedokli metodika izveidē, un veicot pilotprojektu, izvērtējam Madlienas pansionāta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Vairāk informācijas par šo projektu meklējiet Labklājības ministrijas mājas lapā:
Labklājības Ministrija
Labklājības Ministrijas Projekti

Jaunumi

summer.png