Jānis Liepiņš atzīmē 90 gadu jubileju

8.augustā Madlienas pansionātā savu 90. dzimšanas dienu atzīmēja Jānis Liepiņš. Svētkos jubilāru sveica tuvākie madlienieši un likteņa biedri – Ogres Politiski represēto klubs, kas tikko izdevis J.Liepiņa dzejoļu grāmatu "Ar sapni pa svešu taku".

Ogres Politiski represēto kluba priekšsēdētājs Ivars Kaļķis atgādināja par Jāņa dzīves gaitām. J.Liepiņš ir dzimis 1923. gada 8. augustā Madlienas pagastā. 1942. gadā beidza Pļaviņu pilsētas ģimnāziju. Jānis strādāja vecāku saimniecībā un Madlienas pagasta valdē par rēķinvedi un par grāmatvedi Lauberes mežniecībā. 1949. gada 25. martā Jānis ar ģimeni izsūtīts uz Tomskas apgabala Teguļdetas rajonu, no kurienes kopā ar tēvu atgriezās 1956. gada 15. oktobrī. Pēc atgriešanās J. Liepiņš dzīvoja Ogresgalā un strādāja Kokneses un Ogres mežrūpniecībā par grāmatvedi un iekšējā saimnieciskā aprēķina inženieri. No 1988. gada J.Liepiņš aktīvi iesaistījies Ogres Politiski represēto kluba darbībā un ir viens no tā dibinātājiem, līdz 2012. gadam ir kluba valdes loceklis.

1939. gadā J.Liepiņš uzrakstījis pirmo dzejoli, dzejas vārsmu rakstīšana palīdzējusi pārvarēt dzīvi izsūtījumā. Jāņa dzejā pausta dzimtenes mīlestība, sāpes par zaudēto dzimteni, ilgas pēc dzimtenes svešumā, mūžīgā skaistuma, sajūsma par dabu.

J.Liepiņš aktīvi darbojies arī Ogres novada literārajā apvienībā „Sirdsdoma”. Dzimšanas dienā Jāni sveica arī apvienības „Sirdsdoma” vadītāja Ilga Rēdmane, vēlot jubilāram veselību un dāvinot „Sirdsdomas” pēdējo dzejas grāmatiņu, kurā lasāma arī J.Liepiņa dzeja.

Sveicot nozīmīgajā jubilejā, Ogres Politiski represēto klubs Jānim sagādājis pārsteigumu – viņa dzeja iespiesta grāmatiņā ar nosaukumu "Ar sapni par svešu taku”, kurā apkopoti Jāņa dzejoļi, kas tapuši laikā no 1949. līdz 2010. gadam.

Vaicājot jubilāram, kur slēpjas viņa dzīves spēks un enerģija, Jānis atbild, ka galvenais, ja cilvēkam ir sava dzīves doma, pie kuras viņš stingri pieturās, un atver savu dzejoļu grāmatu, citējot šādas savas dzejas rindas:

"Tu, kas dvēseli skāri,
Dzīves gaišā doma,
Pacel mani pāri
Dienu smagumam!
Neaizkvēlo sāpēs,
Avots kalnā esi,
Tālu ceļu slāpēs
Spirgtu spēku nesi!"

Fotogalerija

Jaunumi
summer.png