Atvērti cerībai!

Vispārēja tipa pansionāts "Madliena" sekmīgi īstenojis, Labdarības veikala "Hopen" rīkotā projektu konkursa "Atvērti cerībai", projektu "Iedrošini sevi", kura mērķis ir atbalstīt sociāli svarīgu jautājumu risināšanu un kristīgo pamatvērtību nostiprināšanu Ogres novadā.

Projekta "Iedrošini sevi" mērķis un paredzamais galarezultāts:  nodrošināta, pansionāta iemītnieku un apmeklētāju -  baznīcas, Madlienas centra ērtāka un drošāka sasniegšana, lai  iedrošinātu,  nevis baidītos no iespējamām grūtībām, ko sagādā pārvietošanās. Izveidota, labiekārtota, pieejama vide, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniori  un  pārējie sabiedrības locekļi varētu brīvi un droši pārvietoties. Ir paaugstināta pansionāta iemītnieku dzīves kvalitāte.

Projekta ietvaros tika uzstādīti parka soliņi pansionāta gājēju celiņa malā, pie pansionāta atpūtas zonā un kapos.

 Projekta  "Iedrošini sevi" finansētājs: Nodibinājums – Lūkas Fonds, Labdarības veikals HOPEN.

 Vairāk informācija

Inese Dišereite,  projekta vadītāja, t. 65020922, inese.disereite@ogresnovads.lv       

 

Jaunumi
summer.png