Madlienas pansionāts atzīmē 20 gadu jubileju!

27. martā Madlienas kultūras un jaunrades centrā “O divi” notika Madlienas pansionāta 20 gadu jubilejas svinības.

Pasākumu vadīja Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītājs Andris Badūns. Pasākumā muzikālus priekšnesumus sniedza K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas akordeona klases audzēknis Ernests Valts Circenis un saksofona klases audzēknis Henrijs Augšpuls.

A.Badūns atgādināja, ka lēmums par vispārējā tipa pansionāta "Madliena" izveidošanu Madlienas viesnīcas ēkā tika pieņemts 1994. gada 22. novembra Ogres rajona padomes sēdē. Pansionāts darbu uzsāka 1994. gada 1. decembrī, pārņemot telpas un inventāru no paju sabiedrības „Madliena”, kā arī uzsākot telpu remontu un iekārtošanu. Pirmais iemītnieks pansionātā tika sagaidīts 1995. gada 15. martā, savukārt pansionāta atklāšana notika dažas dienas vēlāk - 29. martā. Atklāšanas brīdī piedalījās toreizējais labklājības ministrs Andris Bērziņš un sociālo lietu valsts ministrs Vladimirs Makarovs. 1995. gadā pansionātu apmeklēja arī Ministru prezidents Māris Gailis.

Īpaši pateicības vārdi tika veltīti pansionāta “Madliena” tapšanas idejas autoriem un realizētājiem – paju sabiedrības “Madliena” direktoram Jūlijam Beļavniekam, Ogres rajona padomes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Pūķim, Ogres rajona padomes Sociālā dienesta vadītājam Raimondam Javoišam un Madlienas pagasta Sociālā dienesta vadītājam Aivaram Jansonam. “Par pansionāta atvēršanu liels paldies jāsaka toreizējai Ogres rajona vadībai, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam un deputātiem. Mēs varējām atrast kopīgu valodu un nepieciešamos līdzekļus, lai ēku iegādātos no paju sabiedrības. Lielākie maksātāji toreiz bija Ogres pilsētas dome un Ogresgala pagasts. Savu artavu pansionāta iegādē deva katra toreizējā Ogres rajona pašvaldība, kopskaitā 16. Man kā Sociālā dienesta vadītājam bija patīkami, ka 1994. gadā atklājām bērnunamu “Zīļuks” un bija gandarījums, kad atvērām arī savu pansionātu. Esmu pateicīgs pansionāta vadītājam Alvaram Šteinbergam, kurš šo 20 gadu laikā pansionātu izveidojis par vienu no labākajiem Latvijas Republikā, mums ir pamats ar to lepoties. Paldies kolektīvam, no kura lielākā daļa pansionātā strādā kopš tā atvēršanas brīža,” pateicās R.Javoišs.

Tika godināti arī pansionāta bijušie darbinieki Paulis Jēkabsons, Jānis Rudzgailis, Ilze Jaunzeme un Smaida Lejniece.

A.Šteinbergs, atskatoties uz aizvadītājiem darba gadiem, atzina, ka šo 20 gadu laikā ir paplašinājies pakalpojumu klāsts, darbinieku zināšanas un pieredze, ka sekmīga un stabila pakalpojuma pamatā ir cilvēki – klienti, sadarbības partneri un darbinieki, kuri palīdzējuši iestādi izveidot tādu, kāda tā ir šodien. “Mūsu mājās, pansionātā, apvienojas profesionalitāte un sirsnība. Mēs saviem klientiem sniedzam vislabāko, un šādu saredzam savu misiju. Dzīve tomēr nav tik īsa, lai cilvēkiem nepietiktu laika būt laipniem. Mūsu vīzija ir - pansionāts “Madliena” – labākā sociālās aprūpes iestāde Latvijā,” pārdomās dalījās iestādes vadītājs, kurš turklāt vada Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienību.

Svētkos tika godināti tie darbinieki, kuri iestādē strādā kopš tās atvēršanas. Pansionāta vadītājam un ilggadējiem darbiniekiem pateicās Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilga Vecziediņa, pasniedzot pašvaldības Atzinības rakstus un naudas balvu, solot savu un visas pašvaldības atbalstu pansionāta darbībai arī turpmāk. Par apzinīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu iestādes attīstībā Atzinības rakstu saņēma A.Šteinbergs, Irita Ārente, Juzefa Žurēviča, Diāna Pozņakova, Santa Veide, Elita Petrovska, Inese Jākobsone, Aleftina Krasnova, Juris Ostrovskis, Rūta Pūdniece, Maiga Zosena, Antra Valdmane, Gaida Bērziņa, Inga Vēze, Mārīte Šteinberga un Emīlija Celitāne.

Savās izjūtās par Madlienas pansionāta atvēršanu un darbību dalījās Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš: “Esmu redzējis, kāda ir bijusi šīs iestādes izaugsme. Pirms 22 gadiem, atrodoties pansionāta ēkā, tā bija neapkurināta, auksta un neapdzīvota, šobrīd tur valda sirds siltums, mājīgums, visi vienmēr laipni tiek sagaidīti. Šī iestāde ir viena no labākajām Latvijā un tas ir vienīgi pansionāta direktora un darbinieku nopelns,” atzina O.Atslēdziņš, kurš atklāja, ka pateicībā par darbu pansionāta kolektīvam šajā svētku reizē ir sarūpēta iespēja visiem kopā doties vienas dienas ekskursijā. Madlienas pagasta pārvaldes Atzinības rakstu saņēma Mudīte Balode, Evita Jākobsone, Inita Balode, Ineta Leitāne, Ausma Sīpola, Inga Lukaševica un Ausma Līcīte.

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora otrais vietnieks Aleksandrs Dementjevs, salīdzinot iestādes gadu skaitli ar cilvēka mūžu, atzina, ka 20 gadi iestādei nozīmē sasniegtu zināmu nopietnību, ir apzinātas savas spējas, iegūta izglītība un prasmes. “Lai iestāde būtu, tajā ir jābūt tās dvēselei, un šeit tāda dvēsele ir, ir jābūt cilvēku mīlestībai, jo mēs runājam par pansionātu, un tāda ir. Lai iestāde būtu, ir jābūt mīlestībai. Pansionāta “Madliena” kolektīvā lielākoties ir sievietes, kurām Dievs ir devis vārdu mīlēt, tāpēc es novēlu jums mīlēt un būt mīlētiem,” vēlēja A.Dementjevs.

Svētkos pansionāta vadību un darbiniekus sveica Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kura atzina, ka darbu nemēra pēc tā lieluma, bet gan pēc tajā ieguldītā sirds siltuma, un Madlienas pansionātā šis siltums izstarojas gan darbinieku acīs un ēkas logos, gan arī klientu sirdīs. Pateicības vārdus pansionātam veltīja arī Madlienas Sociālā centra darbinieki, Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde, bērnudārza “Taurenītis” pārstāve un audzēknes, biedrības “Otrās mājas” vadītāja Lilija Paegle, “Dagda” vārdā – pats A.Badūns.

Atzīmējot svētkus, visas šīs nedēļas garumā pansionātā ir apskatāma klientu radošo darbu izstāde. Pansionāta klienti iestādes jubileju atzīmēs 31. martā, kad pansionātā notiks koncerts, kurā uzstāsies Normunds Jakušonoks un Daiga Petkeviča. Kā sveicēji ieradīsies Ogres Intarakta, Rotarakta un Rotary kluba jaunieši un Madlienas bērnudārza "Taurenītis" bērni.

Video par pansionāta 20 gadiem:

FOTO, Ogresnovads.lv
Jaunumi
summer.png