Sociālā Aprūpe


  • nodrošina iemītniekus ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • apgādā iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
  • organizē iemītnieku medicīnisko aprūpi;
  • organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
  • veic sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
  • ja nepieciešams, apgādā iemītniekuu ar rehabilitācijas līdzekļiem (kompensatoriem);
  • organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
  • pēc iemītnieku vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • organizē palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nodrošina juridisko palīdzību.
Sociālā aprūpe
summer.png