Paliatīvā aprūpe


Paliatīvā aprūpe ir visaptveroša to cilvēku aprūpe, kurus vairs nevar radikāli izārstēt no slimības.

Tā palīdz uzlabot dzīves kvalitāti pacietam un viņa piederīgajiem, jo nedziedināmo slimnieku aprūpe nereti ir vissmagākais posms viņu dzīvē.

Pansionātā strādā gan ārsti, gan māsas, gan sociālais darbinieks, pēc pacienta vēlēšanās tiek uzaicināts arī mācītājs.

Paliativā aprūpe
summer.png